Natuurmonumenten

Natuurmonumenten draagt graag bij aan een discussie over natuur en milieu in algemene zin en in de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder. In nagedachtenis aan de grote inzet van Thijs Kramer voor die onderwerpen is dit tweejaarlijkse symposium een goed moment om dat met aansprekende thema’s, sprekers en aanwezigen breed te doen. Op de dag zelf maar zeker ook de periode erna draagt het symposium bij aan standpunten, visies en samenwerking.