Stichting Het Zeeuwse Landschap

Natuur, erfgoed en beleven

Stichting Het Zeeuwse Landschap is een professionele organisatie die zich inzet voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap en het daarmee verbonden erfgoed.

Het Zeeuwse Landschap beheert vele tientallen waardevolle gebieden, verspreid over Zeeland. De grote variatie van de Zeeuwse natuur zie je hierin terug: van zilte schorren en duingebieden tot kreken, graslanden en bossen. Het Zeeuwse Landschap restaureert en beheert historische gebouwen en ander erfgoed, zoals Hoeve Van der Meulen (’s Heer Abtskerke), de Kruisdijkschans (bij Sluis), Veldzicht (Wolphaartsdijk) en veel van de Walcherse vliedbergen. Wandelroutes, uitkijkpunten en excursies bieden de  gelegenheid van al dit moois te genieten. Ruim 11.000 donateurs en een Groene Kring van bedrijven steunen het werk.

De vraagstukken die bij de Thijs Kramerlezingen aan de orde komen zijn zeer relevant voor ons werk in het Zeeuwse landschap. En zijn altijd zeer inspirerend en uitdagend. Net als Thijs Kramer zelf. Daarom verbinden wij graag onze naam aan de lezing.

Ga naar de website van Stichting Het Zeeuwse Landschap.