Thema 2016

Ruimte voor (klimaat)verandering?

Het duizelt me soms rond de vele uitdagingen waar Zeeland in de komende decennia voor staat op het gebied van klimaatverandering, waterhuishouding, economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landgebruik. Hoe houden we bij al die ontwikkelingen de optelsom in de gaten? Hoe houden we het leefklimaat in de provincie op een blijvend hoog niveau? Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar ik weet zeker dat twee dingen kunnen helpen. Allereerst is dat kijken op de manier van Thijs. Kijken naar het geheel en vooral naar de samenhang tussen de delen en de winst van samenwerking te onderzoeken; zijn Triple P-invulling. Daarnaast door je te laten inspireren door iemand met een brede blik en een verre kijk.

Joost Schrijnen inspireert ons tijdens de 6e Thijs Kramerlezing. Als inwoner van Zeeland en Zuid-Holland is hij bij uitstek kenner van de Zeeuwse uitdagingen rond water- en landgebruik. Hij zal putten uit zijn eigen ervaringen in onze provincie, maar zal in zijn verhaal vanuit een veel breder perspectief laten zien welke schat aan mogelijkheden Zeeland in huis heeft.

Na de lezing kunnen we met elkaar, onder het genot van een biologisch hapje en drankje, onze inspiratie direct omzetten in ideeën en plannen met andere aanwezigen. U bent van harte welkom. De officiële uitnodiging met het complete programma volgt in maart.

Chris Kalden,
voorzitter Comité van Aanbeveling de Thijs Kramerlezing