Thema 2012

De Thijs Kramerlezing

Hans Achterhuis

‘Zeeland, werkplaats en woning’

Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis (foto Trouw Werry Crone)

Eén van de bekendste filosofen van Nederland, Hans Achterhuis, Denker des Vaderlands, was vrijdag 10 februari 2012 de spreker op de Thijs Kramerlezing.

De Thijs Kramerlezing wordt sinds zijn overlijden in 2006 tweejaarlijks gehouden met als doel voort te borduren op het gedachtegoed en de inspirerende kracht van Thijs Kramer. Thijs Kramer was een kwart eeuw actief als belangenbehartiger voor de natuurbescherming in Zeeland. Hij probeerde in zijn beleid allerlei disciplines en sectoren met elkaar te verbinden: ecologie, economie, cultuur en filosofie. Het is voor de derde keer dat de Thijs Kramerlezing wordt georganiseerd.

Thijs Kramer was een adept van Hans Achterhuis. Deze emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente is bekend als publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld de milieuproblematiek.

Tijdens de Thijs Kramerlezing ging hij ondermeer in op de huidige maatschappij waarin zowel de natuur als de wereld maakbaar is geworden. In deze maakbare wereld botsen arbeid en wonen met elkaar; ‘ontpolderen’ getuigt van deze botsing. Een filosofische analyse kan behulpzaam zijn om de vragen waar wij voor staan, te verhelderen.

Rinus Antonisse schreef van deze lezing een uitgebreid verslag. De volledige tekst van de lezing door Hans Achterhuis is hier te vinden.